מבזקים

לוח הזמנים להרכבת הממשלה

הינה לוח הזמנים להרכבת ממשלה:

31.3 –  התוצאות הרשמיות יתפרסמו ויימסרו לנשיא המדינה;

5.4 -6.4 –  הנשיא יקבל את נציגי כל הסיעות להתייעצויות וישמע על מי הסיעות ממליצות לראשות הממשלה;

6.4 – השבעת הכנסת ה-24;

7.4 – עד מועד זה הנשיא חייב להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד המועמדים;

למועמד יש 28 ימים להרכבת הממשלה;

הנשיא רשאי לתת למועמד הארכה של עוד 14 ימים;

לאחר ההארכה, אם המועמד לא הצליח להרכיב ממשלה, מטיל הנשיא את מלאכת הרכבת הממשלה על מועמד אחר;

אם לא הצליחו המועמדים להרכיב ממשלה – רשאים 61 חברי כנסת לבקש מהנשיא להטיל את התפקיד על ח"כ כבחירתם בתוך 21 יום.