מבזקים

הֲצָפות ברחבֵי הארץ: עֶשְׂרות בני אדם חוּלְצוּ אתמול ממְקומות מוּצָפִים

לוחֲמֵי האֵש חִילְצו אתמול עֶשְׂרות אֶזְרָחים ממְקומות מוצָפִים: בנתניה, בחדרה ובמְקומות נוסָפים בשרון, בקריות ובדרום.

ביְמָמָה החוֹלֶפֶת טוּפְּלו 335 אֵירוּעים מִבְצָעִיים, התקבלו 27 קְריאוֹת מְצוּקה על אֵירוּעֵי מֶזֶג אֲוִויר, מתוכָם בּוּצְעו 19 אֵירועֵי חילוּץ.

לאור האֵירועים הרבים חֶלְקם מְסַכְּנֵי חיים, כַּבָּאוּת והַצָלָה קוראים לציבּוּר לִנְהוֹג בזְהירות רבה ולְהִימָנַע מלְהִתְקָרֵב לאזורי שִיטָפוֹן ולמַאַגְרֵי מים.

יש לְהִימָנַע מכניסה לחַנְיוֹנים ומַעֲלִיוֹת במִפְלָסִים תַת קַרְקָעִיים בעת אירועי גשם מַשְמָעוּתִיים.

חל איסור לַחֲצוֹת בכל אֶמְצָעִי תַחְבּוּרה כבישים מוצפים, ערוצי מים ושלוליות ולהתקרב אליהם.

אין לַחֲצות מְקורות מים זורְמים ויש להימנע מִכְּניסה לשְלוּלִיוֹת שלא ניתָן לֶאֱמוֹד את עוֹמְקָן.