מבזקים

סוגרים את המשְׂרָד לקידום מַעֲמַד האישה

מְליאת הכנסת אישְרה אתמול את הַחְלָטַת המֶמשלה לְבַטֵל את המשְׂרד לקידום מַעֲמַד האישה ולְשַנוֹת את שם המשרד לשִוְויוֹן חֶבְרָתִי ל"המשרד לְשִוְויוֹן חֶבְרָתי וקידוּם מַעֲמַד האישה".

48 ח"כים תָמכו, 29 הִתנגדו.

כזכור, כשהוקְמה הממשלה הנוכְחית הוחלט להוציא את הרָשות לקידום מעמד האישה מהמשרד לשִוְויון חברתי ולהקים משרד חדש – המשרד לקידום מעמד האישה. זאת, כדי לְהַעֲנִיק תַפְקִיד של שר לחַבְרַת כנסת מהליכוד. עכשיו הֶחליטו הממשלה והכנסת להחזיר את הגַלְגַל אֲחורַנית. זאת בְּעִקְבות הביקורֶת בציבור ובקֶרֶב כַּלְכלנים על  'ההוצָאות המְיוּתָרוֹת' ו'המשרדים המְיוּתָרים' בממשלה.

מֵעַתָה – השרה לקידום מעמד האישה לשֶעבר תִהיה השרה לשִוְויון חֶברתי וקידום מעמד האישה. השר שעמד בראש המשרד לשוויון חברתי ומשרד התְפוּצוֹת –  וִיתֵר על תפקידו במשרד לשִוְויון חֶברתי ויהיה 'רק' שר התְפוּצוֹת.