מבזקים

שְנת הלימודים האקדמית תִיפָּתַח בשתי פְּעִימוֹת

וַעד רָאשֵי האוניברסיטאות וועד רָאשי המִכְלָלוֹת המְתוּקְצָבות גֳיבְּשו מִתְוֶוה מְעוּדְכָּן לפְתיחת שנת הלימודים האקדמית. לפי המתווה המעודכן, שנת הלימודים תיפתח בשתי פעימות. הפעימה הראשונה ב-31 בדצמבר, והשנייה שבועות אחדים לאחר מכן – בתֵיאוּם עם צה"ל. לפי המתווה הקודם, הפעימה השנייה נִקְבְּעה ל-21 בינואר, אך כָּעֵת מִתְבָּרֵר שצה"ל לא מִתְחַיֵיב למועֵד שבו יִתְבַּצֵעַ שִחְרור מָסיבי של מְשָרְתֵי מילואים.

במִסְגֶרֶת הפְּעימה השנייה יֵיעָרֵך במוֹסָדות "שְבוע חֲָזָרָה לכְשִירוּת אקדמית", עֲבוּר משרתֵי המילואים והקֶבַע שיִשְתַחְרְרו עד אז.

בהודעת רָאשֵי האוניברסיטאות נאמר כי יֵיעָשֶׂה מַאֲמָץ לְאַפְשֵר למִשתחררים נְקוּדת פתיחה שִיוְויונית. הם חוזרים על הַבְטָחָתָם לעשות כְּכֹל יְכולְתָם כדי לְוַודֵא שאף סטודנט לא יִישָאֵר מֵאָחוֹר.