מבזקים

ירוק, סגול, זום

קבינט הקורונה אִישֵר אמש את מִתְוֵוה החינוך וּלְפִיו לימוד פיזי בערים אדומות בכיתות א'-י"ב, ובערים כתומות בכיתות ז'-י"ב, יִתְקיים רק אם באותן ערים יהיו 70% מְחוּסָנִים. אם שיעור ההִתחסנות יהיה נָמוך מ-70% – הלְמידה תֵיעָרך בזום. המִתְוֶוה יָחוּל על כיתות ז'-י"ב מיום ראשון. על כיתות א'-ו' הוא יחול בעוד כחודש.

הקבינט אִישֵר את הַרְחָבַת התו הירוק והסגול בחנויות ובקַניונים.