מבזקים

שנת הלימודים באוניברסיטאות לא תִיפָּתַח לפני 24 בדצמבר

רָאשֵי 7 מאוניברסיטאות המֶחְקָר בישראל הודיעו כי בְּשֶל המִלחמה שנת הלימודים לא תִיפָּתַח לפני ה-24 בדצמבר. הן הודיעו כי לפני פְּתיחת הסמסטר תִינָתֵן הודעה מַקְדימה של שבועיים.

האוניברסיטאות הן: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת אריאל.

האוניברסיטה הפתוחה ומכללת בית ברל הודיעו על פְּתיחת שנת הלימודים ב-3 בדצמבר. מִכְלָלוֹת נוסָפות הודיעו על מוֹעֲדִים שונים לפתיחת שנת הלימודים.