מבזקים

כ-40% מתושבי הפריפריה אינם חָשִים ביטחון באזור מגוריהם

סֶקֶר של מרכז המֶחקר והמֵידע של הכנסת שפורסַם לקראת כֶּנֶס 'הפריפריה במרכז' שנערך אתמול בכנסת מגלה כי שְליש מתושבי הפריפריה חיים ללא מִקְלָט סָמוּך לאזור מְגוּריהם. לפי הנְתוּנִים שמְבוּסָסִים על סקר שהשתתפו בו כ-1,400 תושבי הדרום והצפון: ל-42% מתושבי הדרום ול-36% מתושבי הצפון אין מֶרְחָב מוּגָן בבית. 35% מתושבי הצפון ו-33% מתושבי הדרום שאין להם מרחב מוגן בבית הִצְהִירוּ כי אין להם גם מקלט סמוך לבית.