חדשון לילדים

כמות הגשם בחורף הנוֹכְחִי היא הגבוהה ביותר זה חמש שנים

הצילום: ויקיפדיה

לאחר חמש שנים של מיעוט מִשְׁקָעִים ובַצוֹרֶת של ממש באזור הצפון, כמות הגשם בחורף הנוכחי עולה על המְמוּצע הָרַב-שְׁנָתִי במרבית אֲזוֹרֵי הארץ.

הגידול בכמות המשקעים הביא לשיפור במצב מְקוֹרוֹת המים. מִפְלס הכינרת עלה מאז תחילת החורף כמעט בשני מטרים וגם במַאֲגרי מי התהום חלה עלייה משמעותית.

בעקבות השיפור במצב המשקעים, החליטה מועצת רשות המים להגדיל את הַקְצָאַת המים הארצית לחקלאים.