צבא וביטחון

כל העם במילוּאִים?

כל העם במילוּאִים? סמל צבא ההגנה לישראל (ויקיפדיה)

כל העם בְּמִילוּאִים?

נְתונים לְרֶגֶל שְבוּעַ ההוֹקָרָה למְשָרְתִים במילוּאים

השָבוע מְצַיְינים את שְבוע ההוֹקָרָה למְשָרְתִים במילוּאים.

הנְתונים מְלַמְדים כי רק 17% מהאֶזְרָחים בטְוַוח הגִילָאִים לשֵירוּת מילואים אָכֵן מְשָרְתִים. הם מְהַוִוים כ-5% מאֶזְרְחֵי המדינה. 11% מאנשֵי מַעֲרַך המילואים מַמְשיכים לְשָרֵת במילואים בהִתְנַדְבוּת, לאחר שכבר עברו את גיל הפְּטוֹר.

שִיעוּר הנשים המְשָרְתוֹת במילואים מַמשיך לעלות. נשים מְהַווֹת כיום 17% ממַעֲרַך המילואים, לְעוּמַת 13% בשנת 2010. האחוז הזה צפוי לגדול מִכֵּיוָון שנשים מְהַווֹת כיום כ-18% מכְּלַל המַעֲרָך הלוחם הסָדִיר בצה"ל.