מבזקים

כַּלַת התנ"ך: רות כהן

רות כהן בת ה-16 מגדרה זָכתה בתואר כַּלַת חידון התנ"ך העולָמי לנוער, שהִתקיים ביום העצמאות. לשְלַב הגְמר הִגִיעו 16 מִתְמוֹדְדִים משמונה מדינות: ארבעה מישראל, שניים מארגנטינה, שלושה מארצות הברית, שניים מדרום אפריקה, שלושה ממקסיקו, אחת מאנגליה ואחת מפנמה. המִתְמוֹדְדִים מחו"ל הִשתתפו בחידון מֵרחוק, באֶמְצָעוּת אֶמְצָעִים טכנולוגיים.