מבזקים

כּוֹנְנוּת חורף

הרָשויות נֶעֱרָכות לִקראת מזג האוויר הסוער הצָפוי החל מהיום: במשטרה, בשֵירותֵי הכיבוי, בחברת החשמל וברָשויות המקומיות נֶעֱרָכים בכוחות מְתוּגְבָּרִים.

בתל אביב העירייה הִצִיבה שׂקֵי חול במקומות שבהם מַעֲרֶכֶת הנִיקוּז לא הִצְלִיחָה לְנַקֵז את הגשם בסוף השבוע האחרון. העירייה בודֶקֶת את פתחֵי הניקוּז ברחבֵי העיר ושואֶבֶת מים כדי לְהכין את התַשְתִיוֹת לקְליטת כמויות גדולות של גשם.

במשטרה מַזהירים: במקרה של נְפילות חשמל והֲצָפוֹת יש לְהִימָנַע מִשִימוש במַעֲלִיוֹת; אין לַחֲצות מקומות מים וכְבישים מוּצָפִים – גם לא ברִכְבֵי שֶטַח.

בשירותֵי הכִּיבוי מַזהירים: במקרה של שיטְפונות והֲצָפוֹת אין לרדת לחַניונים או לקומות הנמצאים מִתחת למִפְלַס הקַרְקַע; יש לְהִימָנַע מִשימוש במעליות שנמצאות בחניונים, במפלס הקרקע ומִתַחְתָיו.