מבזקים

כּוֹנְנוּת גְבוֹהָה לִקרַאת יום ירושלים

כוחות הביטָחון נֶעֱרָכים לִקראת יום ירושלים שיְצוּיַן ביום ראשון.

מַפְכַּ"ל המִשטרה הוֹרָה להעלות את הכּוֹנְנות בירושלים ובֶעָרים המְעוֹרָבוּת לקראת מִצְעַד הדְגָלִים שיֵיעָרֵך ביום ראשון. 

יותר מ-3,000 שוטרים יִיפָּרְסו בירושלים ומאות שוטרים יִיפָּרְסו בערים המְעוֹרָבות. החֲשָָש של המִשטרה הוא שמִצְעַד הדְגָלים בירושלים יַבְעִיר את השֶטַח בערים המְעוֹרָבות.

צה"ל תִגְבֵּר את מַעֲרֶכֶת כִּיפַּת ברזל מֵחֲשָש לִירי טילים.

חמאס וחיזבאללה מְאַיְימים על ישראל: "כל האופציות על השולחן – כולֵל האופציה הצְבאית"; "כל פְּגיעה במִסְגַד אל-אקצה ובכִיפַּת הסֶלַע תוֹבִיל לפִיצוּץ באזוֹר".