מבזקים

יש הפסקת אש

הקבינט המְדיני-ביטְחוני אישר אֶמֶש פה אחד את הפסקת מִבְצע 'שומֵר החומות'. 

הפסקת האש נִכנסה לתוקְפָּּה הלילה בשעה 02:00, אחרי 11 ימים של לְחימה, כ-4,000 רקטות לעבר ישראל, 12 הֲרוגים, פְּצועים, נפגְעֵי חֲרָדָה ונזק רב בצד הישְׂרְאלי, וברְצועת עזה – הֲרוגים, פְּצועים ונזק רב. 
עד הרגעים האחרונים שלִפני כְּניסת הפסקת האש לתוֹקֶף הִמשיכו ארגונֵי הטרור לְשַגֵר טילים לעבר ישראל וצה"ל הִמשיך לפגוע במטְרות טרור בעזה. 
לפי שעה אין שינוי בהַנְחָיות פיקוד העוֹרֶף. אין היום לימודים מנתניה דָרומה.