בארץ

ישראל במספרים

ישראל במספרים הצילום: אתר למ"ס

ישראל במספרים

ערה"ש תש"ף

ערב ראש השנה תש"ף פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על ישראל היום.

אז הנה אנחנו: ישראל במספרים

 

 

התמונה: מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה