מבזקים

ישראל שִיגְרה הלילה לַוְויַין בִּיוּן

משרד הביטָחון והתַעשִׂייה האֲווירית שִיגְרו הלילה לחָלָל את לַוְויַין הבִּיוּן 'אופק 16'. 'אופק 16' הוא לוויין צִילוּם אלקטרואופטי המְיועָד למְשִׂימוֹת רִיגוּל. הוא מִצְטָרֵף לקבוצת לַוְויָינֵי אופק ששוּגְרוּ עד כֹּה לחלל. הלוויין הראשון – 'אופק 1' שוּגַר בשנת 1988.

השיגור נַעֲשָׂה ב-04:00 לפנות בוקר מבָּסיס במרכז הארץ. הלוויין עָשׂוּי לְשַדֵר תמונות ראשונות בתוך ימים אחדים.