מבזקים

ישראל סועֶרֶת

פָּרָשָה חדשה מַסעירה את ישראל וזָכְתָה לשם: פרשת אפי נוה.

הותר לפרסום אתמול כי יו"ר לִשְכַּת עורכֵי הדין עו"ד אפי נוה, שופֶטֶת בית משפט השלום ועורכת דין, הנשואה לשופט, ששמן אסור עדַיִין לפרסום – נֶעֶצְרו ונֶחְקְרו במשטרה. החשָדוֹת: שְחיתוּת ושוֹחַד מיני במִינוּי שופטים.

בערב שוּחְרְרוּ השלושה למַעֲצַר בית.

שרת המשפטים איילת שקד, המקורבת לאפי נוה, אמרה אתמול: זהו יום סוער עבורי כשרה וכאישה.