מבזקים

ישראל נכנסת לסגר היום ב-17:00

ישראל נכנסת היום ב-17:00 לסֶגֶר שיִימָשֵך שבועיים לְפחות.

רשימת ההגבלות:

הַגְבָּלַת תנועה מהבית למרחק של עד קילומטר (לְמַעֵט מקרים חֲריגים ויציאה להִתחסן);

אסור לִשְהוֹת בבית מגורים של אדם אחר (לְמַעֵט בבית של בני המשפחה הגַרְעינית);

המִסחר, הבילוי והפְּנַאי נסגרים פְּרט למִשלוחים (איסוף עצמי אסור);

עֲסָקים שאינם מקבלים קָהָל יעבדו במַתְכּוֹנֶת של 50%;

התַחבורה הציבורית תפעל בהֶקֵף של 50% מהנֶפַח הרגיל;

הִתְקַהֲלויות – עד 20 בני אדם בשֶטח פתוח ועד 10 בני אדם בחֲלָלִים סגורים;

"האיים היְרוקים" באילת ובים המלח נסגרים;

ספורט יחידני מותָָר ללא הַגבלת מרחק;

הסופרמרקטים, בתי המרקחת ורִשְתות הפארם יִישָאֲרו פתוחים.

בחינוך: 

ילדי הגנים, תלמידי כיתות כיתות א'-ד', כיתות י"א-י"ב ילמדו כרגיל.

כיתות ה'-י' והאוניברסיטאות ילמדו בלְמידה מְקוּוֶנֶת מהבית. 

החינוך המיוחד יִפעל כרגיל.

המשטרה תֶאֱכוֹף את הסֶגֶר. קְנָס של 500 שקלים יוּטַל על מי שיִתרחק מביתו למרחק של יותר מ-1,000 מטרים.