מבזקים

ישראל מְחַכָּה ל'כַּרְמֶל'

ישראל מְחַכָּה לסופָה 'כרמל'. קיים חֲשָש לַהֲצָפות בְּעִיקָר במישור החוף. כּוֹנְנוּת במד"א, במִשטרה, בחֶברת החשמל, ברָשות הכִּיבּוּי וההַצָלָה ובעִירִיות. 

משרד החינוך בִּיטֵל את כל הטיולים והפְּעִילוּיוֹת מִחוץ לבתי הספר בשְלושת הימים הקְרובים. הלימודים בעכו ובנהרייה יִתְקַיְימו היום מֵרָחוק.

המִשטרה מַמְליצה לצִיבּוּר לְוַותֵר על טיולים למְקוֹמוֹֹֹת שעֲלוּלִים לִהיות מוּצָפִים ועל נְסיעות שאינן הֶכְרֵחִיוֹת. המשטרה מַזהירה: לא להִיכָּנס לחַנְיוֹנים תַת קַרְקָעִייִם כשיורְדוֹת כַּמויות גדולות מאוד של גשם.