מבזקים

"ישראל, בְּיַחַד" בפלורידה

בפלורידה מִתקיים במַהֲלַך סוף השבוע הכֶּנֶס השנתי של האִרגון IACאִרגון הגג של הקְהילה הישְׂרְאלית-אמריקנית. סִיסְמַת הכנס: "ישראל, ביַחַד".

כ-2,500 בני אדם מִשתתפים בכנס, ביניהם מַנהיגים, פוליטיקאים ודיפלומטים ישראלים ואמריקנים, אנשֵי עֲסָקים מישראל וארה"ב, פְּעִילים חֶברתיים, פילנתרופים ואַנשי תִקשורת.

שר הביטחון בני גנץ נָאַם בכנס.