מבזקים

יְרידה שְנָתִית במְחירֵי הדירות בישראל

מנְתוּנים שפִּרְסְמה אתמול הלִשְכָּה המֶרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנה האחרונה, לראשונה מזה תְקוּפה ארוכה, נִרְשְמה יְרידה ברָמַת מחירֵי הדירות בישראל. בהַשְוָואָה שְנתית של מחירי העְִסְקָָאוֹֹת שבּוּצְעו בחודשים אוגוסט – ספטמבר 2023, לְעוּמַת מְחירֵי העִסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2022, עולה כי מַַדַַד מחירֵי הדירות השְנתי ירד ב-0.2%.

מהַשְוָואַת מְחירֵי העִסְקָאוֹת שבּוּצְעו בחודשים אוגוסט – ספטמבר 2023, לְעוּמַת מחירֵי העִסְקָאוֹת שבּוּצְעו בחודשים יולי – אוגוסט 2023, נִמְצָא כי מחירי הדירות נוֹתְרו ללא שינוי.

על פי נְתונֵי הלמ"ס שְׂכַר הדירה הִתְיַיקֵר: בשְׂכַר הדירה החודשי בחודש אוקטובר עבור השׂוֹכְרים אשר חידְשו חוֹזֶה, נִרְשְמה עלִייָה של 3.6% ועבור שׂוכְרים חדשים נִרְשְמה עלייה של 8.0%.