בארץ

ירושלים – העיר הגדולה בישראל

ירושלים – העיר הגדולה בישראל הצילום: ויקיפדיה

 

ירושלים – העיר הגדולה בישראל

כ-10 אחוזים מתושָבי המדינה גרים בבירה

לקראת יום ירושלים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  נתונים ומספרים על ירושלים – בירת ישראל.

הנה נתונים אחדים על ירושלים בשנים 2014 – 2015:

ירושלים היא העיר הגדולה במדינה. בשנת 1948 מנתה אוכלוסיית ירושלים כִּ-84,000 נפש. בסוף שנת 2015 היה מספר התושבים בירושלים כִּ-870,000 נפש – שהם כַּ-10% מכלל תושָבי המדינה.

בסוף שנת 2014 היה מספר התושבים בירושלים 850,000 נפש. 63% מהם הם יהודים ואחרים  –  534,000. 37%  מהם הם ערבים – 316,000.

במהלך שנת 2014 גדלה אוכלוסיית ירושלים בְּ-20,000 תושבים.

שיעור האוכלוסייה הוותיקה המתגוררת בעיר שנים רבות גבוה מאוד בירושלים. יותר משלושה רבעים מתושבי ירושלים (77%) גרים בעיר יותר מֵעשרים שנה.

מבין היהודים בירושלים, שליש (32%) מגדירים את עצמם חרדים, 17% מגדירים את עצמם דתיים, 13% – מסורתיים-דתיים, 15% – מסורתיים לא כל כך דתיים ו-21% – חילוניים.

78% מהתיירים שהגיעו לישראל בשנת 2015 ביקרו בירושלים.