מבזקים

יְצִיאַת אוקראינה

גוֹבֵר החֲשָש מפְּנֵי פְּלִישָה קְרובה של רוסיה לאוקראינה. שורה של מדינות מַחזירות את הדיפלומטים שלהן מאוקראינה וקורְאות לאֶזְרְחֵיהֶן השוֹהִים באוקראנה לצאת מהמדינה מִייד.

ישראל הוציאה אַזְהָרַת מַסָע לאוקראינה בשבוע שעבר. אתמול קרא ראש הממשלה לישְׂרְאלים לָצֵאת מִייד מאוקראינה. הוחְלַט להחזיר לישראל את משפְּחוֹת הדיפלומטים הישְׂרְאלים ואת שליחֵי הַהוֹרָאָה המְשָרְתִים באוקראינה והם יָשובו לארץ הָחֵל מהיום.

משרד החוץ שולֵח דיפלומטים לאוקראינה כדי לְסַיֵיעַ לישְׂרְאלים ולקְהילה היהודית במדינה.

שר התְפוּצוֹת קורא ליהודֵי אוקראינה לַעֲלוֹת לישראל.