מבזקים

יצחק הרצוג הוּשְבַּע כנָשיא ה-11 של מדינת ישראל

בִּישיבה חֲגִיגית של מְליאת הכנסת נִשְבַּע אתמול יצחק הרצוג אֱמוּנִים למדינת ישראל ונכנס רִשמִית לתַפקידו כנָשיא ה-11 של מדינת ישראל.

הנשיא היוצא והנשיא הנכנס נָשְׂאוּ נְאוּמִים נִרְגָשִים לפני חברי הכנסת והאורְחים המְכוּבָּדים שנָכְחו בטֶקֶס. ריבלין והרצוג דיברו על הצוֹרֶך בחיבורים ובשוּתָפות בין כל השְבָטִים והמִגְזָרים בחֶברה הישְׂרְאלית בימים אלה של פִּילוּג וקִיטוּב ושִיסוּי. השניים דיברו על הצורך בשְמירה על המַמְלַכְתיות והדמוקרטיה במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, הדמוקרטית והיהודית ועל הצורך לפעול לְמַעַן שלום בתוכנו ובאֵזוֹר.

הטקס הִסְתַיֵים בקריאת יושב ראש הכנסת: "יְחִי נשיא מדינת ישראל!" ובקְריאה של כל חברי הכנסת: "יְחִי, יְחִי, יְחִי!"

לאחר הטֶקֶס בכנסת נֶעֱרַך טֶקֶס בבית הנשיא.