מבזקים

יותר מ-9.5 מיליון מְטַיְילים ביקְרו בשְמורות הטֶבע ובגנים הלאומיים ב-2021

כ-9,548,000 מְטיילים בְּיקרו השנה בשְמוּרוֹת הטֶבע והגנים הלְאומיים ברחבי הארץכך עולה מנתונֵי סיכום שנת 2021 של רָשות הטבע והגנים. זהו גידול של 47% לְעוּמַת שנת 2020, אך מספר המבקרים בשנה זו עדיין נָמוך מַשְמָעוּתִית ממִספר המבקרים בשנתיים שקדמו למַגֵפַת הקורונה. זאת בְּשֶל הֵיעָדֵר תַיָירות נכנסת. גם השנה, האתר שזכה למספר המבקרים הגבוה ביותר היה הגן הלאומי תל אשקלון. אחריו ברְשימה: הגן הלאומי ירקון (תל אפק), שמורת עין גדי, שמורת הבניאס וקיסריה.