מבזקים

יו"ר בית הנִבחרים של ארה"ב מבקרת בישראל

יו"ר בית הנִבְחָרים של ארצות הברית, ננסי פלוסי, הִגִיעה לביקור בישראל בראש מִשלחת של חברי קונגרס אמריקנים. פלוסי הִתְאָרְחה אתמול במִשְכַּן הכנסת בירושלים. היא הִתקבלה ברַחֲבַת הכנסת בטקס קַבָּלַת פנים רִשְמי, לקוֹל תְרוּעוֹת חֲצוֹצְרָה ונְגינת הִמְנוֹנֵי שתי המדינות.

האורחת נִפגשה עם שרים וחברי כנסת והתארחה במשכן נשיאי ישראל.  

בהַצְהָרָה לתִקשורֶת אמרה פלוסי: "תְמִיכָתָה של ארצות הברית בביטְחון ישראל וביצִַיבוּת האֲזורית נוֹתְרה בִּלתי ניתֶנֶת לעִרְעוּר. בית הנבחרים אישֵר בגַאֲוָוה מִימוּן נוסָף לכיפַּת בַּרזל בספטמבר האחרון, ואנו מְקַוִוים לאשר זאת גם בסנאט בקרוב מאוד. אנו ביחד במַאֲבָק כנגד הטרור שמַצִיבָה איראן".

כמאה ילדים, תלמידי כיתה א' מעוטף עזה, הִגִיעו אתמול ליצִיעַַ האורְחים בכנסת. הם נוֹפְפו בדִגְלֵי ישראל וארה"ב כהוֹקָרָה לפלוסי שפעלה לְמַעַן ההַחְלָטָה בקונגרס להמשיך ולממן את 'כיפת ברזל'.