מבזקים

יוצאים לחוּפְשַת הקַיִץ!

כמיליון וחצי תלמידי בתֵי הספר היסודיים והגנים מְסיימים היום את שנת הלימודים תשפ"א ויוצאים לחופש הגדול. הם יִצְטָרְפו מחר ל-761,000 תלמידֵי חֲטיבות הבֵּיניים והתיכונים שכבר יצאו לחופשה לפני 10 ימים.

מחר צְפויה להתחיל תוכְנית 'בית הספר של החופש הגדול' לילדֵי הגנים וכיתות א' עד ד'. מנְתוּנֵי הרָשוּיוֹת המְקומיות עולה כי שיעור ההַרְשָמָה לתוכְנית נָמוּך – 50%.