כותרות

יום שני כ״ד באב תשפ״א 02.08.21


06:10: נִמְשָך הדִיוּן בממשלה בתַקְצִיב המדינה

06:10: קופות החולים הִתחילו לְחסן בני 60 ומעלה במנה שְלישית של החיסון 

06:10: כ-40 אלף בנֵי 60 ומעלה כבר קיבלו את המנה השְלישית של החיסון, כרבע מיליון אֶזרחים זִימְנוּ תור לחיסון

06:10: את המנה השלישית מקבלים בני 60 ומעלה שקִיבלו את המנה השנייה של החיסון לפני יותר מ-5 חודשים

06:10: בְּשָלָב זה המנה השְלישית לא נִיתֶנֶת למַחלימים

06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אובחנו 1,449 נדבקים חדשים, 206 מהחולים במצב קשה, מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,477

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: כ-2,000 חַקְלָאִים הִפְגִינו אתמול מול מִשְׂרְדֵי הממשלה בירושלים נגד הרפורמה בִּיבוא ביצים, יְרקות ופֵירות

06:10: מְחָאַת המִתְמָחים: כמה עֶשְׂרות רופאים מִתְמַחים הִפְגינו אתמול מול מִשְכַּן הכנסת בירושלים בדְרישה לְקַצֵר את התוֹרָנויות האֲרוּכּות של הרופאים הנִמְשָכות 26 שעות 

06:10: 'התִקְוָוה' בטוקיו: המִתְעַמֵל הישְׂרְאלי ארטיום דולגופיאט זכה בְּמדליית זהב בהִתְעַמְלוּת קַרְקַע 

06:10: גל חום ושרֵפות בטורקיה, ברודוס ובסיציליה

06:10: התַחזית: עוֹמֶס חום כָּבֵד עד קִיצוֹני כל השבוע

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!