כותרות

יום שני כ״ב בשבט תשפ״ב 24.01.22


06:10: הממשלה הֶחליטה על הֲקָמַת וַעֲדַת חֲקירה מַמלכתית בפָרָשַת הצוֹלְלוֹֹת וכְלֵי השַיִט

06:10: רְעידת אֲדָמָה שנייה בתוך 12 שעות הוּרְגְשה אתמול בצפון

06:10: מְתִיחוּת בגְבול בין אוקראינה לרוסיה

06:10: ארה"ב קורֵאת לאֶזְרָחֶיהָ לא לנסוע לאוקראינה ולרוסיה

06:10: ארה"ב מְפַנָה דיפלומטים מאוקראינה

06:10: בווינה נִמְשָכות שיחות הגַרְעין עם איראן

06:10: גם היום: שינויים בלוּחַ הנסיעות של הרַכָּבוֹת והאוטובוסים בְּשֶל מַחְסוֹר בנַהַגים 

06:10: אֲתַר החרמון סגור היום עֵקֶב תְנָאֵי מֶזֶג האֲוִויר

מגפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: מומחים צופים כי השבוע יַגִיעַ שִׂיא התַחֲלוּאָה באומיקרון בישראל

06:10: משרד הבריאות: הנְתוּנים מַרְאִים שהמָנָה הרביעית של החיסון מַגדילה את ההֲגָנָה מפני מַחלה קשה ומפני הַדְבָּקָה 

06:10: מיום חמישי – שינוי במִתְוֵוה הבידודים לילדים

06:10: מִתְוֵוה הבידודים החדש לילדים: הילדים יַעַרְכו בדיקות אנטיגן בֵּיתִיוֹת פעמיים בשבוע, רק מי שיְקבל תוצָאָה חיוּבית יִיכָּנס לבידוד

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גֶשם, שֶלג בחרמון 

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת