כותרות

יום שני כ"ח בתשרי תשפ"ב 04.10.21


06:10: אופטימיות זְהירה: הנְתונים מַראים יְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: היום יִיפָּתַח כֶּנֶס החורף של הכנסת

06:10: צֶוֶות השָׂרים למַאֲבָק בַּפְּשיעה ובָאַלימוּת בחֶברה הערַבית קִייֵם אתמול יְשיבה רִאשונה 

06:10: המְטַפְּלות במְעונות היום מַמשיכות בשביתה במְחָאָה על שְׂכָרָן הנָמוך והמַחסור בכוח אדם

06:10: התָו הירוק החדש נכנס לתוקֶף אתמול

06:10: עד יום חמישי אפשר לְהִשְתַמֵש גם בתו הירוק הקודם

06:10:  רק מי שהִתְחַסֵן בשָלוש מָנות, או מי שקיבל את המנה השנייה לפני פחות מ-5 חודשים  – יְקַבֵּל תו ירוק

06:10: ממחר – גם עובדים במְקומות שהַכניסה אֲלֵיהֶם מְחַיֶיבֶת תו ירוק – יִצְטָרכו לְהַצִיג תו ירוק או תוצָאות שְליליות של בדיקת קורונה

06:10: קבינט הקורונה הֶחליט אתמול: במוזיאונים ובסִפְרִיוֹת עירוניות אין צורֶך לְהַצִיג תו ירוק

06:10: בּוּטְלָה רְשימת המְדינות האֲדומות שהטיסה אֲלֵיהֶן אֲסורה

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,721 נִדבקים חדשים, 569 מהחולים במַצָב קשה, 208 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,821

06:10: יותר מ-3.537 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-700 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת קלה