כותרות

יום שני כ"ח בכסלו תשפ"ד 11.12.23


07:10: הבוקר הוּתְרוּ לפִרסום שְמותיהם של 3 חיילי מילואים שנהרגו אתמול בקרבות ברצועה וקצין שנהרג בתְאוּנַת דְרכים צְבאית בדְרום הארץ

07:10: צה"ל נלחם במספר מוֹקְדים ומְנַהֵל קְרָבוֹת עַזים וקָשים בכל רַחבֵי הרצועה – בצפון, בדרום, מֵעל ומתחת לקַרקע

07:10: אתמול: יֶרִי מעזה לעוטף; יֶרִי מלבנון לגליל אתמול וגם הבוקר

07:10: בתְגוּבה ליֶרי בצפון: צה"ל תָקַף את מְקורות האֵש בלבנון וחיסֵל חוּלְיוֹת שיָרוּ טילֵי נ"ט 

07:10: סוריה: ישראל תקפה באזור דמשק

07:10: המוסד: סִיכַּלְנו ניסְיון פיגוע איראני בישְׂרְאלים בקפריסין

07:10: דובר צה"ל: לְהִישָמַע להַנְחָיוֹת פיקוד העורֶף – הן מַצִילוֹת חיים. יש לְהִישָאֵר במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות. 10 דקות!

07:10: התחזית: בלי שינוי

נר חמישי

נר חמישי של חנוכה (תיק תק +)