כותרות

יום שני כ"ז בסיון תשפ"א 07.06.21


06:10: יו"ר הכנסת צָפוי להודיע היום לכנסת שעלה בִּידֵי יאיר לפיד לְהָקים ממשלה

06:10: יו"ר הכנסת עֲדַיִין לא הודיע מתי יְכַנֵס את מְלִיאַת הכנסת להַצְבָּעָה על הֲקָמַת הממשלה

06:10: אַבְטָחָה הוּצְמְדָה לחברֵי הכנסת של 'ימינה'

06:10: מת מפצעיו אבי הר אבן, חתן פְּרס ביטחון ישראל, שנִפצע אֲנוּשוֹת בהַצָתַת המלון בעכו במַהֲלַך המְהוּמוֹת

06:10: מְתִיחוּת סְביב שְאֵלַת העברת הכסף מקטאר לָרְצועה הצְפוּיָה השבוע

06:10: דְריכות סְביב ההודעה של גורמים כי יְקַיְימו את מִצְעַד הדְגלים בירושלים ביום חמישי

06:10: מִשטֶרֶת ישראל טֶרֶם אישְרה את מִצְעַד הדְגלים המְתוּכְנָן ליום חמישי

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ לְבַטֵל את חובת עֲטִייַת המסֵכות בחֲלָלים סגורים בשבוע הבא

06:10: קופות החולים הִתחילו לְחַסֵן בני 15-12 בחיסון נגד הקורונה

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת