כותרות

יום שני כ"ה בכסלו תשפ"ב 29.11.21


06:10: נִמשכת הדְאָגָה בעולם ובישראל מפני הִתְפַּשְטוּת הזַן אומיקרון

06:10: מוּמְחים בדרום אפריקה: הזן מתפשט מהר, אך אינו גורם למחלה קשה 

06:10: עדיין לא ברור אם הזַן החדש עָמיד לחיסונים

06:10: עַד כֹּה הִתְגַלו בישראל 2 נִדְבָּקות בזַן האומיקרון, חֲשָש לנִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: נִכנסו לתוֹקֶף שורה של הַגְבָּלוֹת: סְגירת השמיים לתַיָירים, בִּידוּד לכל הישְׂרְאלים החוזרים מכל מְדינה בעולם, בידוד במְלוֹניות לחוזרים ממדינות אדומות 

06:10: החוזרים לישראל לא יכולים לצאת מנתב"ג באוטובוסים או ברַכֶּבֶת אֶלא רק במוניות מיוחדות או במְכוניות פְּרָטִיוֹת

06:10: נָכון לעַכְשָיו – אֵירוּעֵי חנוכה מִתְקַיְימים כרגיל, על פי הַגְבָּלוֹת התָו הירוק

06:10: ישראל הִגְדירה 50 מדינות ביַבֶּשֶת אפריקה כמְדינות אֲדוּמוֹת 

06:10: מְדינות רבות סוגְרות את השמיים לטיסות מדְרום אפריקה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-276 נִדבקים חדשים בקורונה, 125 חולים במַצָב קשה, 72 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,189

06:10: 4.070 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-670 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: מִשרד הבריאות קורא לציבור להתחסן ולְחַסֵן את הילדים

06:10: שִׂיחוֹת הגַרְעִין בין המַעֲצָמוֹת ואיראן מִתְחַדְשות היום בווינה

06:10: שר החוץ יאיר לפיד מְקיים פְּגישות מְדיניות בלונדון ובפריז

06:10: הדֶלֶק יוּזַל מחר בחֲצות 

06:10: היום, כ"ט בנובמבר, 74 שנים להַחְלָטַת האו"ם על חֲלוּקַת אֶרֶץ ישראל לשתי מדינות – יְהודית ועַרבית

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת

הערב מַדליקים נר שני של חנוכה!

 

התמונה: באדיבות תיק תק +