כותרות

יום שני י״א בכסלו תשפ״ב 15.11.21


06:10: משרד החוץ מְטַפֵּל בשִחְרוּר העֲצוּרים בטורקיה והֲשָבָתָם הביתה

06:10: וַעֲדַת השָׂרים לחֲקִיקָה אישְרה הַצָעַת חוק להַגְבָּלַת הכְּהוּנָה של רָאשֵי מֶמשלה ל-8 שנים

06:10: 2 פצועים ו-14 עֲצורּים בריב יְריות וסַכִּינים בין שתי חַמוּלוֹת בדואיות בפֶתח בית החולים סורוקה בבאר שבע 

06:10: מְפַקד חֵיל האֲוִויר האלוף עמיקם נורקין ביקֵר באיחוד האמירויות

06:10: עד סוף החודש אסור לְהַדְלִיק אש ביִישוּבים, בשְטחים פתוחים, ביְעָרוֹת, בפארקים, בשְמוּרוֹת הטֶבַע ובגַנִים

מגפת הקורונה:

06:10: מנכ"ל משרד הבריאות אִישֵר רִשְמִית לְחַסֵן ילדים מעל גיל 5 נגד קורונה

06:10: מבצע חיסון הילדים צָפוי להתחיל בשבוע הבא

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עֲלִייָה בתַחלואה באירופה

06:10: באוסטריה – סֶגֶר ללא מְחוּסָנים

06:10: ישראל שוֹקֶלֶת לֶאֱסוֹר טיסות למדינות אדומות 

06:10: מוּמְחים בישראל מַמְלִיצִים לא לִנסוע לחו"ל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-220 נִדבקים חדשים, 150 חולים במַצָב קשה, 97 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,143

06:10: 4.020 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות 

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בֵּין עירוניים גם בשעות היום

אסור לְהַדְלִיק אש בשְטחים פתוחים!