כותרות

יום שני י"ט בחשון תשפ"ב 25.10.21


06:10: דִיווּח בסוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד קוניטרה

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט מָסַר לממשלה דִיווּח על פְּגישָתו עם הנָשיא פוטין בסוצ'י

06:10: הממשלה אִישְרָה תוכנית חוֹמֶש לפִיתוחַ כַּלְכָּלִי חֶבְרָתי של המִגְזָר הערְבי, בתַקְצִיב של 30 מיליארד שקלים

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע הבְּטִיחוּת בדְרָכים

06:10: מִתְחילת 2021: 300 הֲרוּגִים בתְאוּנוֹת דְרכים בישראל

06:10: התַחזית: טמפרטורות רגילות בעונה

מגֵפַת הקורונה 

06:10: ה-FDA יָדוּן מחר באישוּר החיסון של פייזר לשימוש בקֶרֶב ילדים בני 11-5 

06:10: מוּמְחֵי ה-FDA: החיסוּן של פייזר יעיל לשימוש בקרב ילדים ואיננו מְסוּכָּן

06:10: הממשלה תַקְצֶה ב-2022 תַקציב של 10 מיליארד שקלים לטיפול בגלֵי קורונה עֲתִידִייִם, בתִקְוָוה שלא יַגִיעו

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: בישראל הִתְגַלו עד כה נִדְבָּקִים אֲחָדים בתַת הזַן הֶחדש של הדֶלתא AY4.2 

06:10: עֲדַיִין לא יָדוע אם הזַן החדש מִדַבֵּק יותר או מְסוּכָּן יותר

06:10: מאתמול – מִתְוֵוה הכיתה הירוקה חל גם בערים צְהובות וגם בגני הילדים

06:10: הקבינט צָפוּי להחליט על פְּתיחת השמיים לתַיָירים הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלוֹת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-481 נִדבקים חדשים, 284 חולים במַצָב קשה, 148 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,049

06:10: יותר מ-3.901 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו