כותרות

יום שני ח׳ בשבט תשפ״ב 10.01.22


06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: עֶשְׂרות אַלְפֵי יִשְׂרְאלים שוהִים בבידוד, כיתות רבות רֵיקוֹת כִּמְעַט מִתלמידים

06:10: משרד החינוך מתחיל לְחַלֵק בבָתֵי הספר ובגנים עֶרְכותֹ בְּדיקות אנטיגן 

06:10: בקרוב: עֶרְכוֹת בְּדיקה בֵּיתיות יִימָכְרו גם ברִשְתוֹת השִיווּק

06:10: בַּעֲלֵי עֲסָקִים דורשים מהממשלה סִיוּעַ לעֲסָקים שנִפְגְעו

06:10: תַייָרים מְחוּסָנים יכולים להיכנס לישראל ולשְהוֹת בבִידוד עד קבלת תשובה שְלילית לבדיקה שיַעֲשו בנתב"ג

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-17,521 נִדְבָּקים חדשים, 203 חולים במַצָב קשה, כ-60% מִתוֹכָם אינם מְחוּסנים, 52 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,269

06:10: 4.334 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: ירידה קלה בטמפרטורות

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת