כותרות

יום שני ח׳ במרחשוון תשפ״ד 23.10.23

 


 06:10: לילה שָקֵט יַחֲסִית עבר על תושָבי הדרום

 06:10: גם אתמול: יֶרי על מדינת ישראל מדָרום ומצָפון

06:10: חֵיל האֲוִויר תָקַף הלילה עֶשְׂרות מַטְרוֹת טרור בעזה

06:10: צה"ל תָקף מַטָרות צְבָאִיוֹת של חיזבאללה בלבנון וחִיסֵל 6 חוּּלְיוֹת מְחַבְּלים שהִתְכַּוְונוּ לְבַצֵעַ יֶרי על ישראל

06:10: כוחות הביטָחון עצרו הלילה עֶשרות מְבוּקָשִים ביהודה ושומרון

06:10: נִמְשֶכֶת הַהֵיעָרְכוּת של צה"ל לִכניסה קַרְקָעִית לעזה

06:10: דובר צה"ל: עד אתמול נִמְסְרו הודָעות ל-308 משפָּּחות של חַלְלִֵי צה"ל ולמשפָּחות של 212 חֲטוּפִים

06:10: משרד הרווחה: 21 ילדים נִשְאֲרו ללא הורים

06:10: 17 מַשָׂאיות ובהן מָזוֹן ותְרוּפוֹת נִכנסו אתמול לעזה דרך מַעֲבַר רפיח

06:10: נְשיא צרפת עמנואל מקרון צָפוי להגיע מחר לביקור הִזְדַהוּת בישראל

06:10: הממשלה הֶחליטה לְבַטֵל את משרד ההַסְבָּרה ולהעביר את תַקְצִיב המשרד לטיפול ביִישובֵי עוטף עזה  

06:10: התחזית: חם מן הרגיל בעונה