כותרות

יום שני ד' בכסלו תשפ"ב 08.11.21


06:10: סְגַנית נְשִׂיא ארה"ב: הנָשִׂיא ואני מְחוּיָבים לַחֲלוּטין למַאֲבָק נגד האנטישמיות

06:10: משרד החוץ הֶחְלִיט להחזיר הביתה מאתיופיה את הדיפלומטים הישְׂרְאלים 

06:10: היום יִתקיים דִיון בנושֵׂא הַעֲלָאַת המַמְתִינִים לעלייה באתיופיה 

06:10: הג'ודאית המֵדליסטית האולימפית יעל ארד נִבְחֲרה לתפקיד יו"ר הוַועד האולימפי הישְׂרְאלי

06:10: תרגיל צְבָאִי גדול מִתקיים היום ומחר ביהודה ושומרון

מגפת הקורונה:

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: באירופה – עֲלִייָה בתַחלוּאה

06:10: ההַחְלָטָה בנושֵׂא חיסון הילדים בישראל תִתְקַבֵּל השבוע

06:10: חֶברת פייזר: התְרופה שפִּיתַחְנו נגד קורונה מַפְחִיתָה ב-89% את הסיכון לאִשְפּוּז או למָוֶות במְבוגרים

06:10: משרד הבריאות פנה לחברת פייזר בבקשה לקבל את הנְתוּנים על התְרוּפָה החדשה 

06:10: ארה"ב פותַחַת את שְעָרֶיהָ לתַיָירים, במִגְבָּלוֹת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-305 נִדבקים חדשים, 167 חולים במַצָב קשה, 107 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,122

06:10: יותר מ-3.990 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במַצָב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו

06:10: התַחזית: חם מהרגיל לעונה ויבש

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בין עירוניים גם בשעות היום