כותרות

יום שני א' באלול תשפ"א 09.08.21


06:10: בנט: אם נִתְחַסֵן באלוּל נוּכַל לִשמוע שוֹפָר יַחַד בתִשְרֵי!

06:10: ראש הממשלה אִישֵר את המִתְוֶוה לפתיחת שְנת הלימודים ב-1 בספטמבר

06:10: 250 אלף תלמידֵי המגזָר החרֵדי חוזרים הבוקר לסַפְסַל הלימודים

06:10: מיום שני: כל החוזרים מֵרוב מְדינות העולם חַיָיבים בבידוד

06:10: מאתמול: מִגְבְּלות התו הירוק חָלות על כל אֵירוּעַ עם כל מספר משתתפים, בשֶטח פתוח או סגור

06:10: מאתמול: חובה לַעֲטוֹת מסכה גם במָקום פתוח שיש בו יותר מ-100 בני אדם 

06:10: כ-465 אלף בני 60 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 2,662 נִדבקים חדשים, 366 מהחולים במַצָב קשה, 53 מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,542

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: אתמול: שִיבּוּשים בתְנועת הרַכָּבות בְּשֶל הַפְגָנות הנָכים

06:10: גל חום ושְׂרפות עֲנָק ביוון

06:10: אולימפיאדת טוקיו נִנְעֲלָה אתמול

06:10: התַחזית: בלי שינוי

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!