כותרות

יום שלישי כ' בחשון תשפ"ב 26.10.21


06:10: הֲפִיכָה צְבָאית בסודן: ראש הממשלה ושרים עֲצוּרִים, 7 הֲרוּגִים ו-140 פְּצוּעים בהַפְגָנוֹת נגד ההֲפיכה

06:10: ארה"ב: יש צורֶך לִבְחוֹן מֵחדש את הנורמליזציה בין ישראל לסודן בְּעִקְבוֹת ההֲפיכה הצְבָאית במדינה

06:10: בּוּטְלָה אַזְהָרַת המַסָע למרוקו

06:10: בית המשפט: הילד שמִשפחתו נֶהֶרְגָה באֲסון הרַכֶּבֶל באיטליה לפני 5 חודשים – יוּחְזַר לאיטליה

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע הבְּטִיחוּת בדְרָכים

06:10: עד 120 קטן עליהם: תושָבי כפר תׂבוֹר שבגָליל התַחתון חָגְגו אתמול 120 שנה לעֲלייה לקַרְקַע של המוֹשָבָה ב-25 באוקטובר 1901

06:10: מחר – יום הקולְנוע הישראלי, כרטיס ב-10 שקלים

06:10: התַחזית: טמפרטורות רגילות בעונה

מגֵפַת הקורונה 

06:10: ה-FDA יָדוּן היום באישוּר החיסון של פייזר לשימוש בקֶרֶב ילדים בני 11-5 

06:10: מוּמְחֵי ה-FDA: החיסוּן של פייזר יעיל לשימוש בקרב ילדים ואיננו מְסוּכָּן

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: בישראל הִתְגַלו עד כה נִדְבָּקִים אֲחָדים בתַת הזַן הֶחדש של הדֶלתא AY4.2 

06:10: עֲדַיִין לא יָדוע אם הזַן החדש מִדַבֵּק יותר או מְסוּכָּן יותר

06:10: הקבינט צָפוּי להחליט על פְּתיחת השמיים לתַיָירים הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלוֹת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-620 נִדבקים חדשים, 258 חולים במַצָב קשה, 145 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,062

06:10: יותר מ-3.906 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו