כותרות

יום שלישי כ״ט בסיון תשפ״ב 28.06.22


06:10: אין לימודים היום בגני הילדים, בבתֵי הספר ובאולפנים

06:10: הלימודים במוסְדות החינוך המְיוחד מִתקיימים כָּרגיל

06:10: הכנסת אישְרה בקְריאה רִאשונה את החוק לפִיזוּר הכנסת

06:10: הקואליציה והאופוזיציה סִיכְּמוּ: פיזוּר הכנסת – עד מחר בחֲצות

06:10: הקואליציה והאופוזיציה סִיכְּמוּ: מִימוּן הבְּחירות למִפְלָגוֹת יִגְדַל

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 1.18

06:10: משרד הבריאות קורא לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: התחזית: בלי שינוי

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!