כותרות

יום שלישי כ״ד בטבת תשפ״ב 28.12.21


06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה בטילים בנְמַל לטקיה

06:10: מִקרים של שַפַּעַת העופות הִתְגַלוּ בלוּלִים נוסָפים בצפון

06:10: משרד החַקְלָאוּת נֶעֱרַך לְהַשְמִיד את העופות בלוּלִים שבהם הִתְגַלְתָה השַפַּעַת

06:10: משרד הבריאות הֶחליט לְהַקְדים את מַתַן המָנָה השְלישית של החיסון לקורונה

06:10: משרד הבְּריאות צִמְצֵם את רְשימת המדינות האֲדוּמות

06:10: מִתְוֵוה התָו היָרוק והסָגול בקַניונים ובחֲנויות נִכנס לְתוֹקֶף אתמול

06:10: וַעֲדַת החינוך של הכנסת אישְרה את מִתְוֵוה הלימודים מֵרָחוק ביִישוּבים האֲדומים והכְּתומים רק עד יום ראשון ודָרְשָה מהמֶמשלה לְהַכְניס בו שינויים

06:10: עֶשְׂרות אַלְפֵי תלמידים ביִישובים אֲדומים וכְתומים יִלמדו היום מֵרָחוק, כי שיעור המְחוּסָנים בכיתות שלהם נָמּוך מ-70%

06:10: ראש הממשלה, השוֹהֶה בבידוּד אחרי שבִּתוֹ נִדְבְּקה בקורונה, נֶאֱלַץ לְהַגִיעַ אתמול לדיון בכנסת ויָשַב בִּיצִיעַ המְבוּדָדִים

06:10: בביה"ח שיבא עורכים מֶחְקָר ראשון לִבְדִיקַת יְעִילוּת מָנָה רביעית של החיסון 

06:10: פִּיקוּד העורֶף עוֹרֵך היום תרגיל במועצות המקומיות גִבעת זאב ואבו גוש, יִישָמְעו אַזְעָקוֹת בבוקר ובערב

הקורונה – תְמוּנַת מַצָב

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל: 1.41

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,794 נִדְבָּקים חדשים, 84 חולים במַצָב קשה, רוּבָּם אינם מְחוּסָנים, 37 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה: 8,242

06:10: 4.203 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: התחזית: בלי שינוי של ממש

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת