כותרות

יום שלישי כ״ג באייר תשפ״ב 24.05.22


06:10: הכנסת אישְרה הלילה בקְריאה שְנייה ושְלישית את הַצָעַת החוק 'מִמַדִים ללימודים' – מִימוּן לימודים לחַיָילים מְשוּחְרָרִים

06:10: בנק ישראל מַעֲלֶה את הרִיבִּית ב-0.4%

06:10: הבחירות להִסְתדרות מִתְקיימות היום

06:10: שר החוץ של טורקיה מַגיע היום לביקור בישראל וברָשות הפלסטינית

06:10: צה"ל מְקַיֵים השבוע תרגיל שבְּמַהֲלָכו תוּרְגַש תְנועה עֵרָה של כוחות הביטָחון ברַחֲבֵֵי הארץ

06:10: חֵיל האֲוויר מְקיים תרגיל עד יום חמישי, תוּרְגַש תְנועה עֵרָה של כְּלֵי טַיִס

06:10: שָבוע שלושה עשר של מִלחמה אַכְזָרית באוקראינה: אַלפֵי חַיָילים ואֶזְרָחים הֲרוגים בכל רַחֲבֵי אוקראינה, פְצוּעים ושְבוּיִים, יותר מ-6 מיליון פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי – ולא רואים את הסוף

06:10: במשרד הבריאות קוראים להורים לְחַסֵן את הילדים נגד נְגיף הפּוֹליוֹ המִתְפַּשֵט בישראל

06:10: התַחֲזית: עלייה בטמפרטורות, טמפרטורות רגילות לעונה