כותרות

יום שלישי כ"ט בתשרי תשפ"ב 05.10.21


06:10: אחרי 6 שעות תוּקְנָה התַקָלָה ברְשָתות החֶברתיות פייסבוק, ווטסאפ, מסנג'ר ואינסטנגרם 

06:10: כֶּנֶס החורף של הכנסת נִפתח אתמול

06:10: ראש הממשלה בכנסת: המוסָד יצא בחודש שעבר למִבְצָע לאִיתוּר מֵידָע על גוֹרָלו של הנַוָוט רון ארד, 35 שנים אחרי שמְטוֹסוֹ נָפַל בלבנון

06:10: ישראל: איראן עומדת מֵאחורי הניסְיוֹנוֹת לִפגוע באנשֵי עֲסָקים ישְׂרְאלים בקפריסין

06:10: נְשיא המדינה יצחק הרצוג יוצא לביקור מַמלכתי באוקראינה

06:10: המְטַפְּלות במְעונות היום מַמשיכות בשביתה במְחָאָה על שְׂכָרָן הנָמוך והמַחסור בכוח אדם

06:10: בתל אביב הִפגינו מאות רופאים מִתְמַחִים בדְרישה לְקַצֵר את אורֶך התוֹרָנויוֹת בבתֵי החולים

06:10: אופטימיות זְהירה: הנְתונים מַראים יְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עד יום חמישי אפשר לְהִשְתַמֵש גם בתו הירוק הקודם

06:10:  רק מי שהִתְחַסֵן בשָלוש מָנות, או מי שקיבל את המנה השנייה לפני פחות מ-5 חודשים  – יְקַבֵּל תו ירוק

06:10: מהיום – גם עובדים במְקומות שהַכניסה אֲלֵיהֶם מְחַיֶיבֶת תו ירוק – יִצְטָרכו לְהַצִיג תו ירוק או תוצָאות שְליליות של בדיקת קורונה

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו כ-2,353 נִדבקים חדשים, 785 חולים מאושפזים בבתי החולים, 529 מהם במַצָב קשה, 208 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,843

06:10: יותר מ-3.583 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-700 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: בלי שינוי