כותרות

יום שלישי כ״ד בניסן תשפ״א 06.04.21


06:30: הכנסת ה-24 תוּשְבַּע היום אחר הצוהריים

06:30: 52 חברי כנסת המליצו לנשיא להטיל על בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה, 45 חברי כנסת המליצו על יאיר לפיד, 7 על נפתלי בנט, 16 ח"כים לא המליצו על מועמד כלשהו

06:30: היום יודיע הנָשִׂיא על מי הוא מַטִיל את הַרְכָּבַת הממשלה 

06:30: בבית המשפט המְחוזי בירושלים התחיל אתמול שְלַב ההוֹכָחוֹת במִשְפטו של בנימין נתניהו

06:30: עד התביעה, מנכ"ל וואללה לשעבר, ימשיך היום בעדותו בתיק 4,000 במשפט נתניהו-אלוביץ'

06:30: המִשטרה נֶעֱרֶכֶת ליד משכן הכנסת, בית המשפט, מִשְכַּן נְשִׂיאֵי ישראל ומְעוֹן ראש הממשלה להַפגנות של ארגוני זכויות אדם, של תומְכֵי נתניהו ושל המִתנגדים להֶמְשֵך שִלטונו של נֶאֱשָם

06:30: לקראת יום העצמאות: מְטוֹסֵי חֵיל האֲוִויר עורכים בימים אלה אִימוּנים למַטַס החגיגי בשמֵי הארץ

06:30: נִמְשֶכֶת מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה בקורונה בישראל

06:30: 4,851,892 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חִיסוּן נגד הקורונה

06:30: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,248

06:30: בישראל נכון לאתמול: 5,038 חולים פעילים, 489 מהם מְאוּשפזים בבתי החולים, 323 מהם במצב קשה, 176 מוּנשמים

06:30: המַגֵפה בעולם: 2.888 מיליון מתים, 132.650 מיליון נִדבקים

06:30: התחזית: שָרָב, חם ויבש בכל אזורי הארץ