כותרות

יום שלישי י״ז בטבת תשפ״ב 21.12.21


06:10: הסופָה 'כרמל' מֵאחורֵינו: עֶשְׂרות עֵצים קָרְסו, אדם אחד נִפצע באורַח קשה מאוד

06:10: היועץ לביטחון לְאומי של ארה"ב ג'ייק סאליבן מַגִיעַ לשִׂיחוֹת בישראל וברָשוּת הפלסטינית

06:10: פִּיקוּד העוֹרֶף עורֵך היום תַרגיל במוֹעצה האֲזורית גֶזֶר ובגַן יַבְנֶה, יִישָמְעו אַזְעָקוֹת בבוקר ובערב

06:10: השבוע מְצַיְינים את שְבוע השָׂפָה העברית

06:10: מִפְלַס הכינרת עלה אתמול ב-2 ס"מ

06:10: החורף מתחיל היום, 21 בדצמבר, בְּאוֹפֶן רִשְמִי

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם בעיקר בצָפון ובמישור החוף, שֶלֶג בחֶרמון

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זַן האומיקרון

06:10: מְדינות באירופה מְבַטְלות או מַגְבִּילוֹת את חֲגיגות חג המוֹלָד וסוף השנה

06:10: במֶמשלה מִתְנַהֲלים דִיוּנים על הַרְחָבַת המִגְבָּלות

06:10: רְשימת המְדינות האדומות מִתְרַחֶבֶת

06:10: אחד מכל 5 נִדְבָּקים בזַן האומיקרון בישראל – הִגִיעַ מחוּ"ל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1036 נִדבקים חדשים, 83 חולים במַצָב קשה, 42 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,232

06:10: 4.164 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק אֲחוזים לא גְבוהים מהילדים הִתחסנו עַד כֹּה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת