כותרות

יום שלישי י"ג בחשון תשפ"ב 19.10.21


06:10: מִסְתַמֵן פִּתְרון למַשְבֵּר המִתְמַחיִם: המשמרות יְקוּצְרו בכל בָּתֵי החולים ולכל המִתמחים עד שנת 2025

06:10: ישראל צִייְנה אתמול 26 שנים לרֶצַח ראש הממשלה יצחק רבין 

06:10: הנשיא הרצוג: יום זיכָּרון זה נוֹעד לְהַזְהִיר את כולנו, שוב ושוב, מפני הקִיצונִֹיותּ הנורָאָה 

06:10: שָׁׂרַת החוץ של שבדיה מְבקרת בישראל

06:10: התחזית: טמפרטורות נְמוכות מהרגיל בעונה, גשם קל בצָפון ובמרכז

מַגֵפַת הקורונה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: מיום ראשון – מתווה 'הכיתה הירוקה' יתרחב גם ליישובים צהובים וגם לגני הילדים ומעונות היום 

06:10: ישראל תְאַפְשֵר למְחוסנים בחיסון הרוסי להיכנָּס לישראל לאחר בְּדיקת קורונה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,115 נִדבקים חדשים, 357 חולים במַצָב קשה, 168 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,010

06:10: יותר מ-3.854 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו