כותרות

יום שלישי ו' בחשון תשפ"ב 12.10.21


06:10: פעילי ימין תָקפו כוח של מִשמר הגְבול ליד ההתנחלות 'יִצְהר' בשומרון, חַייל נפצע קל

06:10: מְחָאַת המִתְמַחִים נמשכת

06:10: הממשלה אישְרה את מִינוּיוֹ של רונן בר לתפקיד ראש השַבַּ"כּ

06:10: מיקרוסופט: האקרים החֲשוּדים כאיראנים ניסו לִפְרוֹץ לכ-250 חשבונות של חֲבָרוֹת בִיטְחוניות בארה"ב ובישראל 

06:10: חברת התְרופות האמריקנית מרק הִגִישה ל-FDA בקשה לאישוּר חֵירוּם לתְרופה נגד קורונה

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע העֲלייה

06:10: כוחות הביטחון עורְכים תרגיל בִּיטְחוני בגליל ובצפון הנגב, יִישָמְעו אַזְעָקוֹת

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עד 17 באוקטובר אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: בּוּטַל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים פתוחים ובחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,467 נִדבקים חדשים, 435 חולים במַצָב קשה, 189 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,940

06:10: יותר מ-3.756 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: גְשמים מְקומיים