כותרות

יום שלישי ה׳ בתמוז תשפ״א 15.06.21


06:10: כּוֹננות בירושלים לִקראת מִצְעַד הדְגלים שיִתקיים היום

06:10: צה"ל נֶעֱרָך לאפשרות של הַסְלָמָה

06:10: שַגְרירות ארצות הברית בישראל לאֶזְרְחֵי ארה"ב: לא לְהַגִיע היום לעיר העתיקה בירושלים

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט והשרים החדשים נִכנסו אתמול לעבודה במשְׂרְדֵיהֶם

06:10: מהיום: אין חובה לַעֲטוֹת מסֵכות במקומות סגורים

06:10: אין חובה לעטות מסכות גם בבתי הספר

06:10: שבוע הספר נִמשך: אֵירועים והֲנָחות על ספרים ביְרידים ובחנויות

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות