כותרות

יום שלישי א׳ בניסן תשפ״ד 09.04.24


06:10: אתמול: שיגורים לגליל ולצפון רמת הגולן 

06:10: צה"ל תקף מַטָרות בלבנון ובגולן הסורי

06:10: חֵיל הים יֵירֵט הלילה בהצלחה באֶמְצָעוּת מַעֲרֶכֶת יֵירוּט חדשה  – 'כיפה ימית'  – כַּטְבָּ"ם שחָצָה לשטח ישראל באזור אילת 

06:10: צְבא ארה"ב הִשמיד מַעַרְכות הגנה אווירית וכלֵי טַיִס בִּלתי מְאוּיָשִים באזור הים האדום

06:10: מִִשלחת ישראל למַשָׂא ומַתָן בקהיר שבה לישראל לְהִתְיַיעֲצוּיוֹת 

06:10: חֵיל האוויר פתח טַיֶיסֶת כַּטְבָּ"מִים חדשה בבְסיס פלמחים

06:10: שִיפּוּר במַצָבָה של החַיֶילֶת שנִפצעה באורח קשה בפיגוע היֶרי בשומרון שִלְשוֹם

06:10: 28 נְציגוּיוֹת של ישראל בעולם סְגורות מֵחֲשָש לנְקָמָה איראנית

06:10: בנק ישראל הֶחְליט לְהַשאיר את הריבית במֶשֶק ללא שינוי

06:10: טֶקֶס הַדְלָקַת המַשׂוּאוֹת הפותח את יום העצמאות יִתקיים השנה בלי קָהָל ויוּקְלַט מֵרֹאש

06:10: התַחֲזית: יְרידה קלה בטמפרטורות, גְשמים מקומיים