כותרות

יום שישי ט"ז בחשון תשפ"ב 22.10.21


07:30: ראש הממשלה נפתלי בנט יָצָא הבוקר לסוצ'י לִפגישה עם נְשיא רוסיה ולדימיר פוטין

07:30: תְאוּנָה על סֶט הצילומים בארה"ב: שַׂחקן הקוֹלְנועַ אלק בולדווין יָרָה למָווֶת בצַלֶמֶת ופָצַע את הבַּמַאי

07:30: דִיווּח בטורקייה: נֶעֶצרו 15 אנשים שעָבדו בשביל המוֹסָד ורִיגְלוּ לְטוֹבַת ישראל

07:30: וַעֲדַת הכספים אישְרה: גיל הפְּרישה לנָשים יועֲלֶה מ-62 ל-65, על פנֵי 11 שנים

07:30: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

07:30: הקבינט צָפוּי להחליט על פְּתיחת השמיים לתַיָירים הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלוֹת

07:30: בישראל הִתְגַלו עד כה 6 נִדְבָּקִים בתַת הזַן החדש של הדֶלתא AY4.2 

07:30: עֲדַיִין לא ידוע אם הזַן החדש מִדַבֵּק יותר או מְסוּכָּן יותר

07:30: אתמול אוּבְחֲנו כ-676 נִדבקים חדשים, 318 חולים במַצָב קשה, 144 מִתוכָם מוּנְשָמים

07:30: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,036

07:30: יותר מ-3.888 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

07:30: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

07:30: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

07:30: התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת וַיֵּרָא 

הדלקת נרות: ירושלים 17:23; תל אביב 17:40; חיפה 17:42; באר שבע 17:43

מוצאי שבת: ירושלים 18:35; תל אביב 18:37; חיפה: 18:36; באר שבע 18:37